Nova direktna davanja za privredu

U Službenom glasniku br 11/2021 objavljen je Program direktnih davanja iz budžeta Republike Srbije privrednim subjektima u privatnom sektoru, radi ublažavanja posledica epidemije Covid19 na njihovo poslovanje.

Predviđene su tri isplate u iznosu od polovine minimalne neto zarade za januar 2021. godine i to u:

aprilu 2021. godine, po svakom zaposlenom sa punim radnim vremenom koji se nalazi u poreskoj prijavi za februarske zarade

maju 2021. godine, po svakom zaposlenom sa punim radnim vremenom koji se nalazi u poreskoj prijavi za martovske zarade

junu 2021. godine, po svakom zaposlenom sa punim radnim vremenom koji se nalazi u poreskoj prijavi za aprilske zarade

Iznos davanja primiće i preduzetnici, koji nisu zaposleni kod drugog poslodavca.

Za zaposlene koji su angažovani sa nepunim radnim vremenom, poslodavac će ostvariti pravo na iznos davanja srazmerno radnom vremenu zaposlenog.

Uslovi za ostvarivanje i gubitak prava na davanja regulisani na isti način kao i prošli put – poslodavci ne smeju da smanjuju rboj zaposlenih za više od 10% niti da isplaćuju dividendu.

Za razliku od prošlog puta, poslodavci koji žele da se prijave za direktna davanja, podnosiće posebne izjave na portalu Poreske uprave.

Isplata sredstava vršiće se na namenske račune, koji že biti otvoreni.

Ovaj put, država nije predvidela odlaganje plaćanja poreza i doprinosa.

 

Cilj ovog programa je povećanje dostupnosti kredita za investicije preduzetnicima (uključujući i paušalce) i mikro-biznisima koji nemaju adekvatno sredstvo za obezbeđenje kredita i do sada nisu mogli da dobiju kredite.