Upravljanje ljudskim resursima

Dobar dan.

Danas ćemo pričati o upravljanju ljudskim resursima.

Pojasnićemo šta je to upravljanje ljudskim resursima i zašto je ono važno, upoznaćemo vas sa osnovnim aktivnostima u ovoj oblasti, a pričaćemo i o organizovanju ovih aktivnosti.

Pa, hajde da krenemo.

Šta je to upravljanje ljudskim resursima?

Upravljanje ljudskim resursima ili HR menadžment je oblast poslovnog upravljanja koja u fokus stavlja ljude pomoću kojih se ostvaruju razna velika postignuća. HR menadžment polazi od toga da su zaposleni jedni od najvažnijih partnera firme koji stvaraju vrednost za potrošače.

Zbog toga se fokus sve više pomera sa upravljanja ljudskim resursima i ljudskim kapitalom na upravljanje ljudskim potencijalima. Ovo je važno, jer zaposleni nisu samo resurs, već pre svega potencijal koji stvara vrednost. Ljudi nisu isto što i sirovine i mašine. Ljudi su naši partneri. 

Koje su osnovne aktivnosti HR menadžmenta?

Najvažnijih 5 aktivnosti HR menadžmenta koje mogu samostalno da funkcionišu su sledeće:

  • Analiza posla i planiranje ljudskih resursa
  • Regrutovanje i selekcija zaposlenih
  • Obuka i razvoj zaposlenih
  • Evaluacija i nagrađivanje zaposlenih
  • Kadrovska operativa

Osim toga, HR menadžment obuhvata i sledeće aktivnosti: kolektivno pregovaranje, zaštita zdravlja i zaštita na radu, upravljanje kompetencijama, znanjem, talentima, motivacijom, karijerom, diversitet i inkluzija, brendiranje poslodavca i razne druge aktivnosti

Šta obuhvata analiza posla i HR planiranje? 

Analiza posla je jedna od najvažnijih HR aktivnosti. To je proces prikupljanja, utvrđivanja i procene svih informacija o određenom poslu. Kao rezultat analize posla dobijamo opise poslova (ili Job Descriptions), koji se dalje koriste u HR menadžmentu, ali i u upravljanju poslovnim procesima itd.

Planiranje ljudskih resursa je sistematična aktivnost tokom koje se procenjuju buduće potrebe za novim zaposlenima i sagledavaju mogućnosti i potencijali za zadovoljavanje tih potreba.

Šta obuhvata regrutovanje i selekcija zaposlenih? 

Regrutovanje zaposlenih je aktivnost koja podrazumeva traženje, privlačenje i ohrabrivanje kandidata da se prijave za slobodno radno mesto. Regrutovanje zaposlenih je zasnovano na „procesu širenja“ koji ima za cilj da obezbedi što veću bazu kvalitetnih kandidata za posao.

Selekcija zaposlenih je aktivnost tokom koje vršimo odabir onih kandidata čija znanja, veštine i lične karakteristike u najvećoj meri odgovaraju zahtevima posla. Selekcija zaposlenih podrazumeva primenu različitih metoda provere, kao što su intervjuisanje, testiranje, probni rad itd.

Ako je cilj regrutovanja obezbeđenje što više kandidata (što se može predstaviti u formi obrnutog levka), cilj selekcije je odabir onih najpoželjnijih (što se može predstaviti u formi klasičnog levka).

Šta obuhvata obuka i razvoj zaposlenih? 

Cilj obuke i razvoja zaposlenih je podizanje kompetencija zaposlenih na takav nivo koji će omogućiti da se poslovi efikasnije obavljaju, a da zaposleni budu zadovoljniji. To doprinosi poboljšanju konkurentske pozicije firme i većem zadovoljstvu potrošača. Zadovoljni zaposleni vode ka zadovoljnim potrošačima, a zadovoljni potrošači vode ka zadovoljnim vlasnicima.

Praktično, obuka i razvoj se odnose na planiranje i realizaciju raznih edukativnih programa, programa stručnih usavršavanja, akademskih usavršavanja, razvoja veština, unapređenja timskog rada, razmene znanja, ličnog razvoja, rada sa mentorom, realizacije stručne prakse i tako dalje.

Važno je znati da između obuke i razvoja zaposlenih postoje dve suštinske razlike.

Obuka zaposlenih je fokusirana na obavljanje sadašnjih poslova i najčešće je statička, operativna i kratkoročna po karakteru. Sa druge strane, razvoj zaposlenih je aktivnost koja je fokusirana na obavljanje budućih poslova i najčešće je dinamička, strateška i dugoročna po karakteru.

Šta obuhvata evaluacija i nagrađivanje zaposlenih?

Evaluacija zaposlenih predstavlja proces tokom kojeg se procenjuje u kojoj meri zaposleni doprinose ostvarenju ciljeva u određenom vremenskom periodu. Funkcioniše tako što ocenjivači procenjuju performanse zaposlenih davanjem ocena prema unapred definisanim parametrima. Sve ove ocene se potom prikupljaju, obrađuju i kvantitativno i kvalitativno prikazuju, u formi rezultata evaluacije, koji dalje služe za izvlačenje zaključaka i donošenje odluka.

Nagrađivanje zaposlenih predstavlja proces tokom kojeg se zaposlenima obezbeđuju kompenzacije za obavljeni rad ali i daju podsticaji za performanse koje je ostvario ili koje treba da ostvari. Ovaj proces s toga ima dve komponente. Prva komponenta je transakcionog karaktera i odnosi se na davanje kompenzacije zaposlenom obavljeni rad. Druga komponenta je relacionog karaktera i odnosi se na motivisanje zaposlenog da se ponaša na odgovarajući način putem davanja raznih podsticaja.

Upravo zbog toga ponekad se umesto nagrađivanja govori o kompenzacijama za zaposlene.

Kako su organizovani ljudski resursi?

Ono što je važno znati je da se HR menadžment, slično kao i marketing, nikad ne obavlja u organizacionoj jedinici kao što je na primer organizaciona jedinica za upravljanje ljudskim resursima, nego se manje-više obavlja na nivou cele firme ili celog kolektiva.

Poslovi HR menadžmenta se mogu različito organizovati.

Te poslove može obavljati jedna osoba ili manji tim, često uz pomoć spoljnih saradnika. Pored toga, ti poslovi se mogu obavljati u okviru posebne organizacione jedinice za HR menadžment, koja može biti samostalna ili u sastavu neke druge, veće organizacione jedinice. Konačno, HR poslovima se ne mora baviti niko posebno, tj. njima će se baviti svi, što je čest slučaj sa malim firmama.

Ovo je ukratko bilo o pojmu i značaju upravljanja ljudskim resursima. Nadamo se da smo uspeli da vam ovaj pojam približimo i pojasnimo. Hvala na pažnji i gledamo se.

 

Cilj ovog programa je povećanje dostupnosti kredita za investicije preduzetnicima (uključujući i paušalce) i mikro-biznisima koji nemaju adekvatno sredstvo za obezbeđenje kredita i do sada nisu mogli da dobiju kredite.