Objavljen Nacrt Zakona o digitalnoj imovini

Javna rasprava o Nacrtu Zakona o digitalnoj imovini završena je juče. U Nacrtu je predstavljena nova kategorija – digitalna imovina – kao digitalni zapis vrednosti koji se može digitalno razmenjivati i prenositi, a koji istovremeno nije zakonsko sredstvo plaćanja – elektronski novac.

Nacrtom se uvodi i virtuelna valuta, kao jedna vrsta digitalne imovine, koju nije izdala niti za njenu vrednost garantuje neka centralna banka. Ovim će praktično kripto valute, od kojih je najpoznatija BitCoin, biti pravno prepoznate i regulisane. Napominjeno da kripto valute ne ispunjavaju kriterijume da bude kategorisane kao sredstvo plaćanja, već su praktično definisane kao posebna vrsta imovine – digitalna imovina.

Predviđeno je da nakon usvajanja Zakon stupi na snagu nakon 6 meseci. Time bi se ostavilo dovoljno vremena svim učesnicima u osoj sferi da se prilagode novim zakonskim obavezama.

Za samu primenju Zakona biće zaduženje Narodna banka Srbije i Komisija za hartije od vrednosti, a donošenje podzakonskih akata kojima će detaljnije biti uređena neka od pitanja očekuje se u roku od 3 meseca od stupanja na snagu Zakona.

U Nacrtu se između ostalog eksplicitno navodi da je rudarenje kriptovaluta dozvoljeno, a uvode se posebni uslovi koje treba da ispune svi koji žele da pružaju usluge povezane sa digitalnom imovinom (kadrovske, tehničke i finansijske).

 

Cilj ovog programa je povećanje dostupnosti kredita za investicije preduzetnicima (uključujući i paušalce) i mikro-biznisima koji nemaju adekvatno sredstvo za obezbeđenje kredita i do sada nisu mogli da dobiju kredite.