Zahtev za paušalno oporezivanje za 2021. godinu

Zahtev za paušalno oporezivanje za 2021. godinu predaje se do 31.10.2020. godine

Svi preduzetnici koji vode poslovne knjige, a koji u narednoj godini žele da pređu na paušalno oporezivanje, ove godine prvi put zahtev predaju u izmenjenom roku – do 31. oktobra 2020. godine.

Naime, pre poslednjih izmena Zakona o porezu na dohodak građana rok za podnošenje zahteva za paušalno oporezivanje za narednu godinu bio je 30.novembar. Ovaj rok skraćen je za mesec dana, tako da zahtev treba predati do kraja meseca oktobra.

Zahtev se može podneti u elektronskom obliku, preko portala ePorezi.

Poreska uprava će na osnovu podnetog zahteva izdati rešenje, koje će preduzetnicima stići u Poresko sanduče u okviru portala ePorezi.

Da bi preduzetniku moglo da bude odobreno paušalno oporezivanje, na osnovu podnetog zhteva, potrebno je da ispuni određene uslove:

  • Preduzetnik nije obveznik PDV-a
  • Preduzetnik nije ostvario promet veći od 6 miliona dinara u 2020. godini
  • Preduzetnik obavlja delatnost koja se nalazi na spisku delatnosti koje su navedene u Uredbi o paušalnom oporezivanju
  • U delatnost preduzetnika ne ulažu druga lica

Svi preduzetnici koji su zainteresovani za prelazak na paušalno oporezivanje, iznos poreza i doprinosa koji ih čeka mogu da izračunaju na sajtu Poreske uprave, na Kalkulatoru paušalnog poreza i doprinosa.

Po odobrenom paušalnom oporezivanju, preduzetnici predaju prijavu PPDG-1S za 2020. godinu u okviru završnog računa, i poresku prijavu PPDG-1R do 30.01.2021. godine.

 

Cilj ovog programa je povećanje dostupnosti kredita za investicije preduzetnicima (uključujući i paušalce) i mikro-biznisima koji nemaju adekvatno sredstvo za obezbeđenje kredita i do sada nisu mogli da dobiju kredite.