Minimalna zarada za 2021. godinu

U prethodnom periodu, poslodavci i sindikati zaposlenih vodili su pregovore o iznosu minimalne zarade za 2021. godinu. Ova tema zatvorena je Odlukom Vlade Republike Srbije o povećanju minimalne neto cene rada po radnom času sa 172,54 dinara, koliko trenutno iznosi, na 183,93 dinara.

Pored iznosa minimalne neto zarade, očekuje se i izmena neoporezivo iznosa zarade, sa trenutnih 16.300 din na 18.300 dinara. Povećanjem neoporezivog iznosa, smanjiće se troškovi poreza na zarade koji plaćaju poslodavci.

Prema tome, u 2021. godini, minimalna neto zarada će varirati od 29.428,80 dinara, u mesecima sa najmanjim mesečnim fondom radnih sati (160h) do 33.843,12 dinara, u mesecima sa najvećim fondom (184h).

Podsećamo, minimalna cena rada odnosi se na jedan radni sat za standardno radno vreme i radni učinak i utvrđuje se u neto iznosu.

Novi iznos minimalne zarade od 183,93 dinara primenjivaće se na sve zarade isplaćene posle 01.01.2021. godine, čak i kada je u pitanju isplata zarada za decembar 2020. godine.

 

Cilj ovog programa je povećanje dostupnosti kredita za investicije preduzetnicima (uključujući i paušalce) i mikro-biznisima koji nemaju adekvatno sredstvo za obezbeđenje kredita i do sada nisu mogli da dobiju kredite.