Dokumentacija koju treba da posedujete u maloprodajnom objektu

Ukoliko se bavite maloprodajom, vaše poslovanje mogu kontrolisati različite inspekcije.

Inspekcije će prilikom posete proveriti i da li u prodavnici čuvate svu potrebnu dokumentaciju.

Značajan deo obavezne dokumentacije odnosi se na fiskalnu kasu. Ako ste dužni da promet kucate preko fiskalne kase, onda uz kasu morate posedovati:

  • Rešenje o fiskalizaciji kase
  • Servisnu knjižicu za fiskalnu kasu
  • Potvrdu servisera za dane kada je kasa bila u kvaru ili na redovnom servisu
  • Knjigu EDI – Evidencija dnevnih izveštaja
  • Obrazac NI – blok naloga za ispravku
  • Obrazac EFRU – evidenciju izdatih fiskalnih računa
  • Obrazac FR – fiskalni računi (koje koristite u periodima kada je kasa van funkcije – i samo tada)

U prodavnici na vidnom mestu treba da bude istaknuto Obaveštenje Uzmite račun i obaveštenje o obavezi izdavanja fiskalnog isečka Obrazac OB. U knjizi dnevnih izveštaja EDI – treba da budu odloženi dnevni izveštaji iz fiskalne kase za svaki radni dan kao i mesečni izveštaji, koji se štampaju poslednjeg dana u mesecu. Najmanje tri godine, trgovac je dužan da čuva kontrolne trake iz fiskalne kase.

Trgovci su dužni da vode KEP knjigu – knjigu evidencije prometa robe, uz koju će biti odložene kalkulacije, otpremnice, dostavnice i druga dokumentacija o prometu robe u maloprodaji. KEP knjiga mora se fizički čuvati u objektu za koji se vodi.

Pored pobrojavih evidencija, trgovci treba da imaju knjigu reklamacija, vidno istaknute cene i deklaracije na robi, kao i istaknutu tablu sa poslovnim imenom, adresom, PIB i MB, trgovinskim formatom i radnim vremenom ispred ulaza u objekat.

Na svim ulaznim vratima svakog zatvorenog prostora trgovci su dužni da istaknu znak zabranjeno pušenje.

Ukoliko je u objektu u toku prodajna akcija, informacije o tome treba da budu vidno istaknute u prostoru.

Za svakog zaposlenog u objektu, firma treba da poseduje ugovor o radu, kao i potvrdu o prijavi zaposlenog na obavezno socijalno osiguranje, koje može da prezentuje inspekciji rada koja bi posetila objekat. Poslodavci su dužni da vode evidenciju o dolasku zaposlenih na posao i radnom vremenu, pa inspekcija rada može zatražiti na uvid i ovu evidenciju.

 

Cilj ovog programa je povećanje dostupnosti kredita za investicije preduzetnicima (uključujući i paušalce) i mikro-biznisima koji nemaju adekvatno sredstvo za obezbeđenje kredita i do sada nisu mogli da dobiju kredite.