Program „Moja prva plata“

Vlada Republike Srbije donela je Uredbu kojoj je definisan program podsticanja zapošljavanja mladih „Moja prva plata“.

Uredba je objavljena u Službenom glasniku RS broj 107/2020 godine 14.08.2020. godine, a narednog dana stupila je na snagu.

Program ima za cilj osposobljavanje 10.000 mladih koji su završili srednju školu ili fakultet za samostalan rad.

Kandidati treba da budu mlađi od 30 godina, da nemaju radnog iskustva i da se nalaze na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje.

Prioritet za učestvovanje u programu imaće poslodavci iz privatnog sektora iz devastiranih opština.

Nacionalna služba za zapošljavanje treba da raspiše javni poziv u kojem će biti uslovi učešća u Programu.

Mladi sa završenom srednjom školom mogu da očekuju 20.000 dinara, a mladi sa završenim fakultetom 24.000 dinara naknade, i to u trajanju od 9 meseci.

Mladi će biti osigurani od povrede na radu i profesionalne bolesti.

Obračun i isplatu naknade i doprinosa vršiće Nacionalna služba za zapošljavanje. Poslodavci će moći mladima da isplate i dodatna sredstva, pored naknade koju primaju od NSZ.

Nakon što Nacionalna služba za zapošljavanje objavi javni poziv, očekuje se izrada posebnog veb servisa, putem kojeg će se prijavljivati svi zainteresovani za učešće u programu.

Poslodavci i kandidati koji budu izabrani za učešće u programu, svoja međusobna prava i obaveze urediće ugovorom koji će zaključivati sa Nacionalnom službom za zapošljavanje.

 

Cilj ovog programa je povećanje dostupnosti kredita za investicije preduzetnicima (uključujući i paušalce) i mikro-biznisima koji nemaju adekvatno sredstvo za obezbeđenje kredita i do sada nisu mogli da dobiju kredite.