Šta morate znati ako prvi put radite sa fiskalnom kasom?

Ukoliko prvi put u svom poslovanju koristite fiskalnu kasu, postoje određene obaveze koje ne smete da zaboravite.

Da biste kasu mogli da koristite, potrebno je da je pre toga fiskalizujete. Fiskalizacija kase vrši se u Poreskoj upravi, od strane ovlašćenih servisera. Kod njih možete nabaviti samu kasu, osposobiti je za rad, završiti fiskalizaciju i dobiti obuku za rad zaposlenih.

U objektu treba da istaknete dva obaveštenja – obrazac OB i obrazac OBMF na kojima se nalaze informacije o obaveznosti izdavanja fiskalnih isečaka i info telefon Ministarstva finansija za žalbe.

Kada počete sa radom, osnovna obaveza jeste da svaku prodaju kupcu koji dođe u vaš objekat treba da evidentirate (otkucate) na fiskalnoj kasi. Nakon evidentiranja, na kasi se štampa fiskalni isečak koji uručujete kupcu, hteo on da ga preuzme ili ne. Podaci se paralelno štampaju i na tkz kontrolnoj traci, jednoj od rolni termo papira koja se nalazi u kasi. Kontrolne trake morate da čuvate najmanje 3 godine.

Na kraju svakog radnog dana, treba odštampati dnevni izveštaj, bez obzira na to da li ste tog dana nešto prodali ili ne. Na kraju poslednjeg radnog dana u mesecu, potrebno je odštampati i periodični izveštaj.

Dnevni izveštaji i periodični izveštaji zavode se i čuvaju u EDI knjizi, koju morate čuvati u samom prodajnom objektu.

Ukoliko vam se kasa pokvari, o tome morate bez odlaganja da obavestite servisera. Ukoliko serviser odnese kasu da bi je popravio, o tome će vam izdati potvrdu koja će služiti kao opravdanje za nekorišćenje kase u određenom periodu. Tokom perioda u kojem vam kasa nije ispravna, svakom kupcu treba da izdate račun na obrascima fiskalnih računa, o kojima se vodi posebna evidencija.

 

Cilj ovog programa je povećanje dostupnosti kredita za investicije preduzetnicima (uključujući i paušalce) i mikro-biznisima koji nemaju adekvatno sredstvo za obezbeđenje kredita i do sada nisu mogli da dobiju kredite.