Proizvodnja energije

Proizvodnja energije ima važan uticaj na životnu sredinu. Iako se korišćenje obnovljivih izvora konstantno uvećava, u našoj zemlji i dalje 75% električne energije potiče iz termoelektrana. Smanjenjem potrošnje energije utičemo da se smanji i potreba za velikom proizvodnjom, a time dalje na smanjenje emisije gasova staklene bašte.

Jedan od lakih i jednostavnih načina smanjenja potrošnje energije, a koje može primeniti svaki pojedinac kod kuće ili na poslu jeste da se npr. tokom letnjeg perioda termostat klima uređaja podesi na 24 stepena ili više. Pored ekoloških koristi, ovako podešen termostat će pored umanjenja računa za struju, a istovremeno umanjiti i rizik od letnjeg temperaturnog šoka kada se sa vrelog asfalta uđe u previše rashlađen prostor. Tokom zime situacija je obrnuta. Ukoliko se termostat grejanja podesi na maksimalno 20 stepeni potrošnja energije na kalorimetru, odnosno uređaju za obračunavanje potrošnje toplotne energije, biće niža, a samim tim i račun, a smanjiće se i potencijalni negativan „efekat saune“, kada vlaga u kombinaciji sa većom temperaturom podstiče razvoj npr. buđi.

Bojler je jedan od najvećih potrošača električne energije u stanu, a često je uključen tokom čitavog dana. Kada se podesi na maksimalnu temperaturu, on neprestano zagreva vodu na visoke temperature, pri čemu izolacija samog bojlera biva manje efikasna. Podešavanje bojlera na ekonomično zagrevanje vode obezbeđuje minimalan broj utrošenih kilovata po litru zagrejane vode. Sa šireg aspekta posmatrano, treba imati u vidu da se pri zastupljenoj tvrdnji: „Bojler uključujem samo noću kada je struja jeftina“, ne radi samo o uštedi energije, već i o našem uticaju na životnu sredinu, jer kilovat struje proizveden noću jednako zagađuje kao i onaj proizveden danju. 

U novije vreme raste broj domaćinstava koja koristi mašinu za sušenje veša, ili kombinovanu mašinu za pranje i sušenje. Ova mašina jeste praktičan i brz način da se osuši veš, prvenstveno tokom zimskog perioda, a u uslovima malog stambenog prostora ili nepostojanje terase je i jedina opcija. U svim ostalim slučajevima treba koristiti štrik, jer se njime štedi novac, veš je uglavnom ispravljen pa se i energija štedi na obimnom peglanju zgužvanog osušenog veša.

Iako postoji pozitivan trend u kretanju cena LED sijalica i mogu se kupiti po povoljnijim cenama, nekada po navici koristimo stare sijalice sa žičanim jezgrom. Ako pođemo od činjenice da prosečan stan ima 8-12 sijaličinih grla, štednjom energije veoma brzo se isplati zamena običnih sijalica energetski efikasnim varijantama a zamislite tek koliko sijalica postoji u jednoj firmi. Pored zamene, dobro je imati naviku da se isključuju sijalice u prostorijama koje se ne koriste, jer je time potrošnja potpuno neutralisana.

 

Cilj ovog programa je povećanje dostupnosti kredita za investicije preduzetnicima (uključujući i paušalce) i mikro-biznisima koji nemaju adekvatno sredstvo za obezbeđenje kredita i do sada nisu mogli da dobiju kredite.