Kupovina dobara od fizičkih lica preko interneta

Ukoliko ste pronašli atraktivnu ponudu za polovnu opremu preko interneta, a prodavac je fizičko lica, budite oprezni.

Robu možete otkupiti od fizičkog lica preko firme, ali u nekim situacijama ovakva nabavka može da prouzrokuje poreske obaveze za vašu firmu.

Kako da znate kada smete a kada ne smete da kupite dobro od fizičkog lica na internetu?

Firma može bez smetnji da otkupi od građana komad njihove lične imovine kada se radi o građanima koji nasumično prodaju predmete koje oni više ne koriste. Ovakva nabavka ne proizvodi poreske obeveze za firmu kupca.

Ovaj stav podržan je Mišljenjima Ministarstva finansija br. 414-00-106/2001-04 i 414-00-00099/2007-04.

Međutim, ukoliko primetite da osoba oglašava ceo asortiman određenog proizvoda ili jasno navodi da se bavi izradom i prodajom određenih proizvoda, onda se radi o neregistrovanoj delatnosti. Ukoliko biste kupili proizvode, bili biste dužni da obračunate i platite porez na dohodak u skladu sa članom 101. Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica.

Procenu o kojem od ova dva slučaja se radi, mora da izvrši firma – kupac, na kojoj je i teret plaćanja poreza.

Ukoliko se radi o prvom slučaju, fizičko lice treba da vam pruži dokaz da je zaista vlasnik imovine koju prodaje. Za te svrhe, on vam može prezentovati račun ili ugovor o kupoprodaji.

 

Cilj ovog programa je povećanje dostupnosti kredita za investicije preduzetnicima (uključujući i paušalce) i mikro-biznisima koji nemaju adekvatno sredstvo za obezbeđenje kredita i do sada nisu mogli da dobiju kredite.