Rok za zapošljavanje kvalifikovanih novozaposlenih ističe 60 dana od završetka vanrednog stanja

Tokom trajanja vanrednog stanja, rok za zasnivanje radnog odnosa sa osobama koje tokom 2019. godine nisu bile u radnom odnosu i korišćenje poreskih olakšica po tom osnovu, produžen je za 60 dana od ukidanja vanrednog stanja.

Da podsetimo, prvobitni rok u kojem je trebalo zasnovati radni odnos sa tkz kvalifikovanim novozaposlenim i prijaviti ga na obavezno socijalno osiguranje bio je 30.04.2020. godine.

Kako je odluka o prestanku vanrednog stanja doneta 6. maja 2020. godine, svi poslodavci koji žele da zaposle tkz kvalifikovane novozaposlene mogu to učiniti do 5. jula 2020. godine.

Pomenute olakšice uređene su članom 21ž Zakona o porezu na dohodak građana i 45đ Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje.

Poreske olakšice mogu se ostvariti zapošljavanjem lica koje nisu bio zaposleno tokom 2019. godine, ako se njegovim zapošljavanjem poveća broj zaposlenih u odnosu na 31.12.2019. godine.

Olakšice važe i za poslodavce koj su osnovani nakon 31.12.2019. godine (novoosnovane firme).

Olakšice ne mogu da se ostvare za lica koja su korisnici starosne, privremene starosne ili invalidske penzije.

Od olakšica su izuzeti državni organi i organizacije, javne agencije, javna preduzeća, javne službe i drugi direktni ili indirektni budžetski korisnici, odnosno korisnici javnih sredstava.

 

Cilj ovog programa je povećanje dostupnosti kredita za investicije preduzetnicima (uključujući i paušalce) i mikro-biznisima koji nemaju adekvatno sredstvo za obezbeđenje kredita i do sada nisu mogli da dobiju kredite.