Kolektivno osiguranje zaposlenih

Ukoliko želite da svojim zaposlenima obezbedite dodatne benefite, možete im uplatiti kolektivno osiguranje od posledica nezgoda, povreda na radu i profesionalnog oboljenja, odnosno za slučaj teže bolesti i hirurške intervencije.

Na ovaj način obezbedićete vašim zaposlenima podršku u naročito teškim životnim situacijama. Oba vida kolektivnog osiguranja koje smo nabrojali, predstavljaju vid neživotnog osiguranja.

Gotovo svi benefiti koje poslodavci mogu da isplate zaposlenima imaju tretman zarade. To znači da ste kao poslodavac dužni da platite porez i doprinose u iznosu od oko 65% na vrednost benefita. Međutim, kolektivno osiguranje u pobrojanim slučajevima ima povoljan poreski tretman. Naime, Zakon o porezu na dohodak građana uređuje da se kolektivno osiguranje, koje poslodavac uplati za sve zaposlene, smatra neoporezivim. Dakle, na izdatke za premije za ove vidove osiguranja, nećete platiti poreze i doprinose.

Takođe, ne postoji propisani neoporezivi iznos iznad koga biste plaćali porez već su iznosi u celosti neoporezivi.

Da biste koristili ovo poresko izuzeće potrebno je da ispunite određene uslove. Premiju treba da uplatite samo za svoje zaposlene, treba da je uplatite za sve zaposlene i isključivo za ove vidove osiguranja koje smo nabrojali. Dakle, od posledice nezgode, povrede na radu, profesionalnog oboljenja, teže bolesti ili hirurške intervencije.

Ukoliko biste odlučili da ovo osiguranje uplatite nekom svom poslovnom partneru, na primer, preduzetniku paušalcu koji za vas radi, vi ne biste mogli da koristite ovo poresko oslobođenje.

Isto tako, poslodavac koji bi osigurao samo članove uprave ili direktore, menadžment, ili recimo, privatna firma koja bi uplatila kolektivno osiguranje samo za svoje osnivače, a ne i za druge zaposlene, morala bi ove izdatke da tretira kao zaradu.

Dakle, u slučaju da ne uplatite osiguranje svim zaposlenima, nemate pravo na ovaj povoljan poreski tretman.

 

Cilj ovog programa je povećanje dostupnosti kredita za investicije preduzetnicima (uključujući i paušalce) i mikro-biznisima koji nemaju adekvatno sredstvo za obezbeđenje kredita i do sada nisu mogli da dobiju kredite.