Registracija preduzetnika iz radnog odnosa

Ukoliko želite da pokrenete sopstveni biznis, činjenica da ste zaposleni kod poslodavca, po pravilu, nije prepreka da se registrujete kao preduzetnik.

Tačnije, ne postoje zakonska ograničenja da budete istovremeno i preduzetnik i zaposleni.

Ipak, izvor ograničenja može biti ugovor o radu koji sadrži klauzulu zabrane konkurencije, kojom se zaposleni obavezuje da tokom trajanja radnog odnosa ne obavlja iste ili slične poslove za druge nalogodavce.

Preduzetnik koji registruje firmu iz „radnog odnosa“ odnosno kome je obavljanje samostalne delatnosti dopunska delatnosti plaća manje dažbine državi od preduzetnika kome je ovo osnovna delatnost. On je oslobođen plaćanja doprinosa za zdravstveno osiguranje i osiguranje u slučaju nezaposlenosti.

Svaka promena stutusa preduzetnika prijavljuje se Poreskoj upravi putem poreske prijave PPDG-1R. Dve najčešće situacije o kojima se obaveštavaju nadležni su raskid radnog odnosa sa poslodavcem i zasnivanje radnog odnosa od strane osobe kojoj je samostalna delatnost do tada bila osnovna delatnost.

Tokom ovih promena treba voditi računa i o prijavi na obavezno socijalno osiguranje.

Za jednu osobu u sistemu može postojati samo jedna prijava. Ukoliko je lice osigurano po više osnova (istovremeno je i preduzetnik i zaposleno lice) prijava se vrši po prioritetnom osnovu. Zaposlenje uvek ima prioritet nad preduzetnikom. Osoba koja je istovremeno i zaposlena i preduzetnik biće prijavljena kao zaposlena. Međutim, ako takva osoba raskine ugovor o radu, ostaje osigurana jedino kao preduzetnik i tada je potrebno rwegulisati prijavu na obavezno socijalno osiguranje na šalterima ispostava PIO Fonda ili RFZO.

 

Cilj ovog programa je povećanje dostupnosti kredita za investicije preduzetnicima (uključujući i paušalce) i mikro-biznisima koji nemaju adekvatno sredstvo za obezbeđenje kredita i do sada nisu mogli da dobiju kredite.