Nabavka službenog automobila

Ukoliko vam je potreban automobil za službene potrebe, možete ga kupiti od pravnih i fizičkih lica, uzeti na lizing (finansijski ili operativni) od lizing kuće, zakupiti od pravnih ili fizičkih lica ili odobriti zaposlenom upotrebu privatnog automobila u službene svrhe.

Firma može da obezbedi automobil i kao ulog osnivača u privredno društvo.

Kada se firma odluči za kupovinu, putnički automobil postaje njena imovina. U poslovnim knjigama po pravilu se beleži kao osnovno sredstvo koje podleže amortizaciji – postepenom beleženju troškova rabaćenja automobila u nekoliko sukcesivnih poslovnih godina.

Prilikom nabavke automobila, obračunava se porez na prenos apsolutnih prava ili porez na dodatu vrednost (PDV), što je potrebno odrediti u svakom pojedinačnom slučaju.

Ukoliko se prilikom nabavke plaća PDV, ovaj porez većina firmi neće moći da odbije. Izuzetak su taksi, rent-a-car i auto škole, koje imaju pravo odbitka PDV-a i na nabavku putničkog vozila.

Kada je u pitanju finansijski lizing, vozilo ostaje vlasništvo lizing kuće, a firma beleži trošak u visini plaćene kamate i amortizacije vozila.

Zakup automobila reguliše se ugovorom o zakupu, sa fizičkim ili pravnim licem. Ukoliko je zakupodavac fizičko lice, firma zakupac dužna je da prilikom svake isplate zakupnine obračuna, obustavi i plati porez na prihode od zakupa. Stopa poreza je 20%.

Važno je napomenuti da firme nisu dužne da popunjavaju obrasce putnih naloga, ali su dužne da obezbede određenu evidenciju o upotrebi vozila i potrošnji goriva. Iz tog razloga, mnogi se odlučuju da nastave sa ovom praksom kako bi obezbedili tražene podatke.

 

Cilj ovog programa je povećanje dostupnosti kredita za investicije preduzetnicima (uključujući i paušalce) i mikro-biznisima koji nemaju adekvatno sredstvo za obezbeđenje kredita i do sada nisu mogli da dobiju kredite.