Dostavljanje završnog računa

Sva pravna lica i preduzetnici koji vode dvojno knjigovodstvo dužni su da do kraja februara 2020. godine dostave Agenciji za privredne registre finansijske izveštaje (bilanse) za statističke potrebe. Pored ovog seta izveštaja, firme su dužne da dostave i redovan godišnji finansijski izveštaj (bilanse) za 2019. godinu do 30.06.2020. godine. Postoji opcija dostavljanja izveštaja za statističke potrebe i redovnog godišnjeg izveštaja odjednom, i to do kraja februara 2020. Kako je poslednji dan rok ove godine subota, rok za dostavljanje izveštaja pomera se na ponedeljak, 02.mart 2020. godine.

Preduzetnici i pravna lica koja nisu imala promene u poslovnoj godini, a u bilansima nemaju ni podatke o imovini i obavezama, umesto bilansa predaju Izjavu o neaktivnosti. Rok za predaju izjave takođe je 02.mart 2020. godine.

Finansijski izveštaji i izjava o neaktivnosti mogu se predati isključivo korišćenjem elektronskog sertifikata zakonskog zastupnika (direktora). Direktor ne može ovlasititi drugu osobu (na primer knjigovođu) da svojim sertifikatom potpiše bilanse umesto njega.

Bilansi se predaju putem centralizovane aplikacije Agencije za privredne registre. Nakon sprovedene kontrole, Agencija javno objavljuje podatke iz ispravnih redovnih godišnjih finansijskih izveštaja (bilansa).

 

Cilj ovog programa je povećanje dostupnosti kredita za investicije preduzetnicima (uključujući i paušalce) i mikro-biznisima koji nemaju adekvatno sredstvo za obezbeđenje kredita i do sada nisu mogli da dobiju kredite.