Zahtev za paušalno oporezivanje i rešenja za paušalce u elektronskoj formi

Poreska uprava objavila je da je početkom ove godine uveden unapređeni sistem paušalnog oporezivanja.

Neke od novina odnose se na način i rok za podnošenje zahteva za paušalno oporezivanje, način utvrđivanja visine poreza i doprinosa kao i dostavljanje poreskih rešenja.

Novoosnovani preduzetnici zahtev za paušalno oporezivanje podnose isključivo kroz registracionu prijavu Agenije za privredne registre. Prilikom registracije firme, potrebno je odabrati opciju paušalno oporezivanje, u delu prijave u kojem se upisuju podaci za Poresku upravu.

Postojeći preduzetnici koji sa vođenja knjiga žele da pređu na paušalno oporezivanje, podnose zahtev Poreskoj upravi do 31. oktobra tekuće za narednu godinu.

Počev od 13. januara 2020. godine, Poreska uprava dostavlja rešenja o visini poreza i doprinosa isključivo u elektronskoj formi, preko portala e Porezi. Za to je kreirana posebna sekcija na portalu Poresko sanduče. Za pristup portalu, preduzetnik mora posedovati elektronski sertifikat. Ukoliko želi da pristup portalu obezbedi drugoj osobi, potrebno je da je ovlasti.

Novoosnovani preduzetnici mogu očekivati rešenje u elektronskoj formi u roku od 48 sati od osnivanja u poreskom sandučetu.

Početkom godine implementiran je i novi način obračuna poreza i doprinosa za preduzetnike, sa ciljem da visina poreza bude transparentna i predvidiva. Svi zainteresovani mogu da provere očekivani iznos poreza na poreskom kalkulatoru, koji je dostupan na sajtu Poreske uprave.

 

Cilj ovog programa je povećanje dostupnosti kredita za investicije preduzetnicima (uključujući i paušalce) i mikro-biznisima koji nemaju adekvatno sredstvo za obezbeđenje kredita i do sada nisu mogli da dobiju kredite.