Šta je to A/B testiranje?

Danas ću vam govoriti o A/B testiranju. Šta je A/B testiranje i na koji način ga možete iskoristiti za sebe.

Šta je A/B testiranje?

Najjednostavnije rečeno, A/B testiranje je upoređivanje dve verzije jedne iste stvari, kako bismo utvrdili koja od njih je bolja.

Kao takvo, A/B testiranje može biti primenjeno na bukvalno sve što vam padne na pamet. Da li hoćete da utvrdite koja ambalaža je bolja ili koja fotografija će dati bolje rezultate prilikom Facebook oglašavanja, potpuno je sve jedno.

Uzmimo za primer jednu prodajnu stranicu na vašem sajtu. Kako ćete znati koji je najbolji dizajn te stranice, koje su najbolje fotografije za tu stranicu i koji je najbolji tekst koji možete napisati, koji će dati rezultate koje želite, koji će jednostavno prodati ono što vi nudite? Zapravo ne možete da znate bez testiranja nikako šta je najbolje.

Većina brendova smatra da dobro poznaje svoju ciljnu grupu, da odlično zna njene karakteristike, njeno ponašanje i njena očekivanja. Međutim, u praksi se vrlo često pokazuje da postoje neke, možda i podsvesne stvari, koje nismo uzeli u obzir ili koje će odlučiti da jedna stranica ne daje adekvatne rezultate prilikom prodaje.

Upravo tu dolazimo do A/B testiranja, odnosno, potrebe za A/B testiranjem.

Recimo da smo uzeli početnu verziju sajta, kao verziju A. Zatim ćemo napraviti novu verziju iste te stranice, koju ćemo zvati verzija B. A zatim upoređivati koja od te dve verzije donosi više konverzija, donosi više prodaja.

Međutim, ono što je veoma važno, jeste da se prilikom sprovođenja A/B testiranja, nikada ne menjaju dve, tri, pet stvari. Uvek se menja samo jedna.

Recimo, u ovom slučaju imamo verziju A, koja nosi stari naslov i imamo verziju B, u kojoj ćemo napraviti novi naslov, koji će biti, recimo, opušteniji negoli u prvoj verziji. A onda ćemo pustiti reklamu, odvojeno za A i odvojeno za B verziju. I meriti.

Zašto se menja samo jedna stvar?

Ukoliko bismo promenili, recimo, naslov i fotografiju, i B verzija nam donese nove korisnike, ili se pokaže boljom, kako ćemo znati da li je za to odgovorna slika ili je za to odgovoran naslov? Pa zapravo nećemo znati ni na jedan način. Zbog toga, stvari menjamo jednu po jednu, i utvrđujemo koja je najbolja verzija i šta je to što ćemo uključiti u finalnu verziju svoje prodajne stranice.

Ono što je od velike važnosti jeste dužina sprovođenja A/B testiranja. Ukoliko je prekratko, dobićemo nedovoljno informacija. Ukoliko je predugo, možemo dobiti nekada i previše informacija, tako da, nećemo ni znati zapravo da li smo uradili nešto što je pozitivno ili nismo.

Preporučuje se da jedno A/B testiranje traje nekih desetak dana. To je neki optimum. Nakon koga možemo doneti validne zaključke.

Da bi A/B testiranje bilo sprovedeno na ispravan način, potrebno je ispratiti nekoliko koraka.

Prvi korak je utvrđivanje problema. Šta je to što želimo zapravo da popravimo? Da li želimo da se ljudi više zadržavaju na našem sajtu, da li želimo da imamo više pretplatnika, da li želimo veći broj prodaja ili je nešto treće u pitanju?

Zatim imamo drugi korak a to je postavljanje cilja. Šta je to što želimo da postignemo?

Da bi A/B testiranje bilo sprovedeno na efikasan način, potrebno je ispratiti nekoliko koraka.

U prvom koraku definišemo šta je problem koji želimo da rešimo. Ti problemi mogu biti različiti. Povećanje vremena koje posetioci provode na sajtu, veći broj popunjavanja kontakt forme, veći broj prodaja ili nešto sasvim treće, šta god je ono što vas muči.

U narednom koraku postavljamo cilj, odnosno, od svih problema koje imamo odabiramo jedan kojim ćemo se baviti u konkretnoj situaciji.

U trećem koraku zatim, postavljamo plan. Na koji način ćemo mi pokušati da rešimo problem i ostvarimo zadati cilj. To može biti izvršeno menjanjem recimo naslova, menjanjem fotografije ili promenom nečeg drugog na sajtu, što smatramo relevantnim za postizanje našeg cilja.

U poslednjem koraku imamo samo testiranje. Odnosno, upoređivanje rezultata koje ostvaruje A verzija i rezultata koje ostvaruje B verzija.

Na kraju ovog procesa utvrđujemo da li je bolja verzija A ili verzija B i odlučujemo koju šaljemo u penziju.

 

Cilj ovog programa je povećanje dostupnosti kredita za investicije preduzetnicima (uključujući i paušalce) i mikro-biznisima koji nemaju adekvatno sredstvo za obezbeđenje kredita i do sada nisu mogli da dobiju kredite.