Naknada za rad direktora po osnovu “menadžerskog ugovora”

Privredno društvo može angažovati zakonskog zastupnika (direktora) po osnovu ugovora o pravima i obavezama (tkz. “menadžerskog ugovora”).

Ovaj način angažovanja predviđen je članom 48. Zakona o radu.

Direktor angažovan po navedenom ugovoru nema status zaposlenog. On ne ostvaruje pravo na zaradu, već na naknadu.

Naknada za rad koju prima direktor oporezuje se porezom na drugi prihod i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje.

Ukoliko je lice koje je izabrano na funkciju direktora zaposleno u nekoj drugoj firmi, na naknadu se obračunava samo porez po stopi od 20% i PIO doprinos po stopi od 26%. U tom slučaju, neto naknada direktoru opterećena je efektivno sa oko 58% dažbina.

Ukoliko je u pitanju nezaposleno lice, na naknadu se obračunava i plaća još i doprinos za obavezno socijalno osiguranje po stopi od 10,3%.

Ranije je masovno primenjivano rešenje u kojem se direktor u samom ugovoru odricao naknade. Na taj način, bez isplate naknade, nisu nastajale obaveze za obračun i plaćanje poreza i doprinosa.

Ovoj praksi pokušali su da stanu na put Ministarstvo rada i Ministarstvo finansija izdajući Mišljenja u kojima se navodi da je ugovor o pravima i obavezama direktora u kojem nije iskazana ugovorena naknada za rad direktora ništav, kao i da porez i doprinose treba obračunati na ugovorenu naknadu, bez obzira što se direktor iste odriče i što ona nije isplaćena.

 

 

Cilj ovog programa je povećanje dostupnosti kredita za investicije preduzetnicima (uključujući i paušalce) i mikro-biznisima koji nemaju adekvatno sredstvo za obezbeđenje kredita i do sada nisu mogli da dobiju kredite.