Najavljene izmene u oporezivanju paušalaca

U prethodnom periodu najavljene su značajne izmene u oporezivanju preduzetnika i preduzetnika paušalaca, pre svega, kroz nacrt izmena Zakona o porezu na dohodak građana i predlog Uredbe o paušalnom oporezivanju.

Naime, izmenama Zakona o porezu na dohodak građana, koje tek treba da prođu skupštinsku proceduru i da budu usvojene, najavljen je zaokret u odnosu na preduzetnike i preduzetnike paušalce čiji status podseća na status zaposlenog.

Zakonom je predviđen tkz test samostalnosti, kojim preduzetnik i njegov klijent treba da ispitaju da li je njihov poslovni odnos relacija između dva nezavisna privredna subjekta ili se radi o odnosu poslodavca i zaposlenog.

Ako preduzetnik „padne“ na 5 ili više kriterijuma iz testa, on i klijent mogu se naći na udaru dodatnih poreza.

Ideja zakonodavca je da preduzetnici koji ne prolaze test budu zaposleni, za šta su predviđene i olakšice u vidu oslobađanja dela poreza i doprinosa u prve tri godine primene Zakona (do 2023. godine).

Pored ovih izmena, Advokatska komora na svom sajtu objavila je i tekst predloga Uredbe o paušalnom oporezivanju.

Ova Uredba, po rečima njenih kreatora, treba da doprinese bržem izdavanju poreskih rešenja. Takođe, u novom sistemu, preduzetnici će moći da saznaju koliko bi iznosila poreska obaveza i pre nego što bi registrovali delatnost.

Ono što Uredba donosi je drugačiji način računanja osnovice za poreske obaveze. Naime, ranije su delatnosti bile razvrstane u 7 grupa, pa je prosečna zarada množena sa koeficijentima 0,25 do 1,4 (140% od prosečne zarade za IV grupu).

Sada su koeficijenti predviđeni prema šiframa delatnosti, i idu i preko 5 za pojedine delatnosti, pa se može očekivati značajan rast poreskog opterećenja za određene delatnosti.

Preduzetnici su donekle zaštićeni, s obzirom da do 2023. godine, rast poreskih obaveza ne može biti veći od 10% u odnosu na prethodnu godinu. Nakon isteka ovog perioda, biće primenjena matematika iz Uredbe u potpunosti.

Tekst predloga Uredbe možete preuzeti sa sajta Advokatske komore Vojvodine http://bit.ly/PredlogUredbe

 

Cilj ovog programa je povećanje dostupnosti kredita za investicije preduzetnicima (uključujući i paušalce) i mikro-biznisima koji nemaju adekvatno sredstvo za obezbeđenje kredita i do sada nisu mogli da dobiju kredite.