Planiranje otplate kredita

Skoro svaki mali biznis s vremena na vreme naiđe na problem sa gotovinom. Ukoliko u tom, takozvanom sporijem periodu, u korišćenju imate određeni kredit, njegova otplata može predstavljati veliki izazov.

Da bismo održali potreban tempo otplate kredita, potrebno je da proces planiranja podrazumeva celokupan period otplate, ne samo periode kada nam posao ne ide kako smo predvideli, već i one periode kada ostvarujemo više nego što smo očekivali.

Postoji mnogo koraka koje možemo sami da učinimo kako bi osigurali da se naš kredit efikasno koristi, a kasnije redovno i otplaćuje.  

Bez obzira koja nam je osnovna delatnost, potrebno je da imamo budžet. Najbolje bi bilo da, za ovu potrebu, imamo poseban program, ali i obična tabela ili papir i olovka može biti zadovoljavajuće rešenje. Budžet treba da sadrži postojeće i planirane troškove kao i očekivane naplate od kupaca kako bi znali sa koliko tačno novca raspolažemo u određenom periodu. Sam kredit je takođe potrebno uključiti u budžet, kako bi bili sigurni da se efikasno koristi za one potrebe za koje je i uzet.

Jednom kada ispred sebe imamo sve planirane troškove i prihode, lakše možemo uočiti da li nas u skorijoj budućnosti očekuje period kada ćemo imati problem sa otplatom kredita.

Na ovaj način možemo unapred razmotriti smanjenje troškova, naravno, tamo gde je to moguće. To može biti: odlaganje kupovine koja nije nužna; smanjenje obima zaliha, pod uslovom da ne utiče na poslovanje; angažovanje honorarnih radnika umesto zapošljavanja za stalno; pronalaženje jeftinijeg dobavljača.

Kada smanjimo troškove, izbegavamo situaciju da nemamo dovoljno sredstava za otplatu kredita a i samim tim jačamo svoju finansijsku disciplinu.

Kada nam posao dobro funkcioniše, uvek možemo da planiramo otplatu većeg dela duga u odnosu na onaj koji je definisan ratama kredita. Naravno pod uslovom da je ovo definisano ugovorom sa bankom. Takođe, višak novca,možemo staviti sa strane kako bismo se obezbedili za faze kada nam posao ide slabije.

Kada imamo jasnu sliku o tome šta vas čeka, možemo na vreme da se obratimo banci pre nego što počnemo sa kašnjenjem u otplati kredite. Banka vam može promeniti plan otplate tako što će vam produžiti kredit, smanjiti kamatnu stopu ili kratkoročno odložiti plaćanje pojedinih rata.

Planiranje otplate kredita može uključiti i usklađivanje naplate potraživanja od kupaca sa plaćanjem rata po kreditu. Ako je to moguće, možemo da pokušamo da pregovaramo sa kupcima o ranijoj uplati tako što ćemo im ponuditi popust.

Kada imamo više kratkoročnih kredita, dobro planiranje podrazumeva i refinansiranje tj. spajanje svih ovih kredita u jedan, tako da lakše upravljamo svojim obavezama.

Neredovne otplate kredita utiču na našu kreditnu sposobnost i spremnost banaka da nam opet odobre kredit po povoljnijim uslovima.

Pravljenje plana možda izgleda kao suvišan posao u trenucima kada sve ide prema očekivanjima, ali itekako ima smisla u slučaju zastoja.

Ovi planovi treba da uključe i uspostavljanje dobrih odnosa sa bankom. Dobar zajmodavac je uvek na našoj strani i pomoći će nam da prebrodimo teška vremena.

 

Cilj ovog programa je povećanje dostupnosti kredita za investicije preduzetnicima (uključujući i paušalce) i mikro-biznisima koji nemaju adekvatno sredstvo za obezbeđenje kredita i do sada nisu mogli da dobiju kredite.