Mogućnost storniranja izdatog PDV računa

Mogućnosti ispravke greške koje su učinjene kada je u pitanju izdavanje PDV računa značajno su proširene u prethodnom periodu.

Zakonom o porezu na dodatu vrednost je predviđen različit tretman ispravke greške koja se načini prilikom izdavanja PDV računa.

Tako Zakon razlikuje dva slučaja:

  • Prodavac je izdao račun za izvršeni promet (isporučio je dobra ili završio pružanje usluge) ali je pogrešio prilikom određivanja iznosa osnovice i/ili obračuna PDV-a u računu, i
  • Prodavac je izdao račun za koji nije izvršen promet (nije isporučio dobra i nije završio pružanje usluge) i u njemu je obračunao PDV.

Sve do izdavanja Mišljenja Ministarstva finansija, za drugi slučaj u Zakonu o porezu na dodatu vrednost nije postojala mogućnost ispravke greške. Praktično, ako biste izdali račun za promet koji nije izvršen, morali biste da platiti porez iz tog računa, bez mogućnosti da storniranjem pogrešno izdatog računa stornirate i poresku obavezu.

Pojavom pomenutog Mišljenja, iznet je suprotan stav – da se i račun koji je izdat za promet koji se nije dogodio može stornirati, nezavisno od toga da li je dostavljen kupcu. Storniranje se može obaviti kreiranjem posebnog dokumenta koji treba da sadrži podatke o broju i datumu pogrešnog računa koji se stornira, a ovaj dokument treba dostaviti kupcu (ukoliko mu je dostavljen i prvobitni, pogrešno izdat račun).

 

 

Cilj ovog programa je povećanje dostupnosti kredita za investicije preduzetnicima (uključujući i paušalce) i mikro-biznisima koji nemaju adekvatno sredstvo za obezbeđenje kredita i do sada nisu mogli da dobiju kredite.