Početak primene Zakona o zaštiti podataka o ličnosti

Iako je novi Zakon o zaštiti podataka o ličnosti stupio na snagu 21. novembra 2018. godine, njegova primena odložena je za 21.08.2019. godine, te je potrebno pripremiti se za nove obaveze.

Zakon pre svega uređuje usloveza prikupljanje i obradu podataka o ličnosti, prava lica i zaštitu prava lica čiji se podaci prikupljaju i obrađuju,a primenjuje se na svaku automatizovanu obradu, kao i na zbirke podataka koje se ne vode automatizovano.

Podaci o ličnosti ne mogu se obrađivati ukoliko fizičko lice nije dalo pristanak za obradu ili ukoliko se obrada vrši u svrhu za koju fizičko lice nije dalo pristanak.

Na primer, ako je potrošač ostavio svoje podatke prilikom kupovine u online prodavnici, i to samo radi realizacije kupovine, bez njegovog pristanka, prodavac ne sme da šalje potrošaču reklamne poruke putem sms ili e-maila.

Obrada podataka bez pristanka dozvoljena je samo u izuzetnim situacijama, kao na primer zaštita životnih interesa (“pitanje života ili smrti”).

Firma koja prikuplja i obrađuje podatke, dužna je da informiše osobe čiji se podaci prikupljaju o tome ko će ih i kako koristiti, u koju svrhu, (ne)obaveznosti i pravu da u svakom trenutku opozovu pristanak na obradu njihovih ličnih podataka.

Detalje o ovom zakonu moždete pročitati na: http://bit.ly/Zakon_o_zastiti_podatka_o_licnosti

 

Cilj ovog programa je povećanje dostupnosti kredita za investicije preduzetnicima (uključujući i paušalce) i mikro-biznisima koji nemaju adekvatno sredstvo za obezbeđenje kredita i do sada nisu mogli da dobiju kredite.