Osnove upravljanja finansijama

Zdravo, danas ćemo pričati o osnovama upravljanja finansijama u okviru vaše firme.

Bez obzira da li je vaša osnovna delatnost trgovina, prodaja usluga ili proizvodnja određenog proizvoda, finalni rezultat je prodaja kupcima od kojih je potrebno da naplatite svoja potraživanja. Samo tako ćete moći da pokrijete svoje troškove, kao što su  dobavljači, računi ili da platite troškove radne snage.

Pravilno rukovođenje finansijama će vam omogućiti da bez neočekivanih prepreka prolazite kroz ove cikluse.

Krenimo od toga zašto je bitno da razumete svoje finansije?

Kada sa razumevanjem upravljate svojim finansijama bićete u prilici da pratite i izmerite rezultate, takođe, u mogućnosti ste da uočite potencijalne probleme kao i da uvidite i iskoristite nove mogućnosti. Takođe, bićete u prilici da smanjite rizike kojima ste izloženi.

Treba imati u vidu da svaka odluka koju donesete utiče na vašu dobit, tokove gotovine i finansijsko stanje vaše firme.

Zašto je dobar sistem važan?

  1. Ne prepuštate ništa slučaju – kada upravljate finansijama svoje firme, vaše poslovanje je proaktivno i u svakom trenutku znate kako vaša firma finansijski stoji.
  2. Imaćete mogućnost da planirate unapred – svoje troškove, poreske obaveze ali i da budete svesni da li će vam i kada biti potreban kredit ili neki drugi vid finansiranja. Takođe, veoma je važno da predvidite troškove koji su vezani svaku vrstu pozajmljivanja sredstava.
  3. Vaše poslovanje činite efikasnijim i samim tim profitabilnijim – jednostavno kada znate kako i zašto dolazi do određenih rezultata bićete u mogućnosti da ih unapredite. Efikasnije možete da odredite cene vaših proizvoda i usluga i da održavate prodajne, opšte i administrativne troškove na željenom nivou.
  4. Ukoliko je potrebno, možete lako da predstavite svoje poslovanje i tako na primer olakšate proces dobijanja kredita jer ćete biti u mogućnosti da banci predstavite svoje finansije na transparentan i sveobuhvatan način. Ista situacija je i sa potencijalnim investitorima.
  5. Balansirate – izbegavate ulaganje previše novca u osnovna sredstva i u stanju ste da održite potreban odnos između vaših kratkoročnih potraživanja i obaveza.

Sve prethodno navedeno može izgledati suviše komplikovano kako zbog same materije koja je obimna tako i zbog termina koji su vam nepoznati ili niste do kraja sigurni šta predstavljaju.

U sledećim prilozima pomoći ćemo vam upravo u tome – da razumete svoje finansijske izveštaje, troškove, izvore i načine finansiranja i mnoge druge finansijske pojmove i procese.  

Jednom kada ovladate finansijskimpojmovima, jednostavnije i uspešnije možete da ih primenite u svakodnevnom poslovanju i tako poičnete da gradite finansijsku reputaciju.

 

Cilj ovog programa je povećanje dostupnosti kredita za investicije preduzetnicima (uključujući i paušalce) i mikro-biznisima koji nemaju adekvatno sredstvo za obezbeđenje kredita i do sada nisu mogli da dobiju kredite.